IFC-Import Guide

IFC er det fælles format, som gør videndeling muligt og sikrer at byggeriets data kan kommunikeres på tværs af fagdiscipliner og softwareplatforme i dag og i mange år frem.

I Danmark er IFC blevet et almindeligt filformat for udveksling af fagmodeller, koordinering mellem fagrådgivere, kvalitetssikring, mængdeudtræk og aflevering til byg- og driftsherrer. Men for almindelige brugere, kan det stadig være svært at overskue de mange muligheder for at styre geometri og data ved import af bygningsmodeller i IFC-formatet.

Med denne guide håber vi på, at kunne gøre IFC mere tilgængeligt for almindelige brugere, så brugen af IFC ikke kræver hjælp fra tegnestuens BIM-manager eller byggepladsens IKT-leder.

loader

Fil genereres