IKT-projektroller 2.0 (A305)

Publikationen A305 IKT-projektroller fastlægger, hvilke IKT-projektroller et bygge- og anlægsprojekt bør have med afsæt i Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018.

Hertil beskriver publikationen følgende IKT-projektroller og eksemplificerer projektrollernes opgaver i korte træk:

• IKT-leder 

• IKT-projektkoordinator 

• IKT-fagkoordinator 

• IKT-bygherrerådgiver


Publikationen tydeliggør ligeledes IKT-organiseringen i forhold til a) rådgivnings- og fagentrepriseorganisation, b) totalrådgivnings- og hovedentrepriseorganisation og c) totalentrepriseorganisation.

loader

Fil genereres