Eksempelsamling installationer CCI (2020)

Denne Molio eksempelsamling er Revision 2 af Molios CCI eksempelsamling for installationer. Denne revision er en opdatering af Revision 1 fra juni 2019. Opdateringen består i, at Revision 2 er baseret på klassifikationskoder fra CCI(2020) mens Revision 1 var baseret på CCS (2014).

CCI er en opdateret udgave af CCS, hvor tabellerne er opdateret i henhold til de internationale standarder IEC/ISO 81346-2:2019 og IEC/ISO 81346-12:2018. 

Du kan downloade eksemplerne for de enkelte fagområder som pdf-filer ved at klikke på "Hent fil" i skærmens højre side. Det anbefales at eksemplerne printes ud i farver i A3-format. 

Molio arbejder på at lægge eksemplerne ind som aktivt indhold på anvisninger.molio.dk på linje med Molios øvrige anvisninger. 

loader

Fil genereres