Molio måleregler (A310)

Formålet med Molio måleregler er at give aktørerne i den danske bygge- og anlægsbranche en fælles tilgang til opmåling af både bygningsdele og -systemer. 

I forbindelse med informationsudvekslingen i bygge- og anlægsbranchen er forudsætningerne for opmåling af væsentlig betydning. Det er derfor afgørende, at de enkelte projektorganisationer har en fælles opfattelse af, hvad et mål udtrykker, så eventuelle misforståelser og dermed fejl kan undgås. Dette er eksempelvis gældende i forhold til: 

de mål, der angives på tegninger 

de mål, der angives i og udtrækkes af bygningsmodeller 

de mål, der videreformidles til den udførende produktion, samt 

de mål, der danner grundlaget for opgørelse af mængder. 


Molio måleregler fastlægger de tilhørende forudsætninger for opmåling og er med til at etablere grundlag for en entydig tværfaglig kommunikation i en branche bestående af divergerende projektforudsætninger. Målereglerne er dermed med til at skabe transparens på de enkelte projekter, hvilket forbedrer produktiviteten og kvaliteten på det tværfaglige digitale samarbejde samt på det endelige produkt. 

Det bør bemærkes, at Molio måleregler forholder sig til mål (som antal, længde, areal og volumen) og derfor ikke må forveksles med, hvad mængderne indeholder, eller hvilke ydelser der er tilknyttet de mængder. Denne tillægsinformation skal derimod fremgå andre steder i projektmaterialet, fx i bygningsdelsbeskrivelserne. 

Måleregelsortimentet bliver kontinuerligt udvidet og opdateret, så Molio måleregler også fremadrettet understøtter behovet for måleregler i bygge- og anlægsbranchen.

loader

Fil genereres